Fundacja

Fundacja Bird&Co

Jesteśmy fundacją, która ma na celu:

 1. Upowszechnianie wiedzy na temat elegancji oraz stylów klasycznej mody męskiej, a także szeroko pojętych zasad kultury osobistej w dobrze stroju.
 2. Rozpowszechnianie wiedzy o modzie i designie, w Polsce, w formie różnorodnych projektów Fundacji, w tym międzynarodowych działań, realizowanych na rzecz tych obszarów.
 3. Promocja, wspomaganie i rozwój zdolnych projektantów i producentów odzieży w Polsce i na arenie międzynarodowej.
 4. Prowadzenie działań edukacyjnych w obszarze odpowiedniego dopasowania stroju do okazji oraz doboru ubioru w miejscu pracy i przestrzeni publicznej.
 5. Propagowanie rozwoju edukacji w dziedzinie savoir-vivre i dobrego stylu w Polsce.
 6. Prowadzenie działań na rzecz poprawy komunikacji międzyludzkiej, przestrzegania etykiety i zasad dobrego wychowania w miejscach pracy, rodzinach i przestrzeni publicznej.
 7. Konsolidacja środowiska producentów, projektantów, sprzedawców i konsumentów oraz wszelkich innych osób powiązanych z branżą modową.
 8. Doradztwo i bezpośrednia pomoc w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i poprawnych reguł i zasad komunikacji międzypersonalnej.
 9. Podnoszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce poprzez profesjonalizację marketingu społecznego i tworzenie warunków współpracy organizacji pozarządowych, mediów i biznesu.
 10. Promowanie idei humanitaryzmu, w tym postaw oraz norm moralnych takich jak honor, uczciwość, rzetelność, odwaga, zdyscyplinowanie i koleżeństwo.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 1. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Upowszechnianie wiedzy o korzyściach jakie wynikają z odpowiedniego doboru stroju, przestrzegania zasad etykiety i savoir-vivre, dla kondycji intelektualnej i emocjonalnej społeczeństwa.
 3. Organizowanie oraz wspieranie targów, konferencji i seminariów, kursów oraz szkoleń, a także imprez i konkursów w kraju i za granicą, mających na celu propagowanie idei Fundacji.
 4. Organizowanie kongresów, szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów, sympozjów i wykładów na temat mody, wzornictwa, odpowiedniego doboru stroju oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie powstawania ubioru.
 5. Tworzenie, organizacja oraz realizacja wydarzeń artystycznych, projektów związanych z promocją mody, dobrego wychowania i zasad savoir-vivre.
 6. Upowszechnianie wiedzy o korzyściach jakie wynikają z przestrzegania etykiety, odpowiedniego dobru ubioru a także odpowiedniej prezencji osobistej.
 7. Organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji.
 8. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 9. Pozyskiwanie środków finansowych i pozafinansowych na działalność statutową z dostępnych środków pomocowych.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

Fundacja Bird&Co

Lubostroń 37/35

30-383 Kraków

 

Pobierz statut

Pobierz wpis do KRS